Nytt tilbud om etterutdanning

Alarm og Sikkerhet lanserer en ny ordning for etterutdanning for ansatte. Vi har stor tro på at dette kan være med på å styrke bedriftens kompetanse i fremtiden.

Mennesker er i stand til å lære gjennom hele livet. Derfor er vi i bedriften opptatt av å hele tiden videreutvikle vår egen kunnskap.

Tidligere har bedriften vært behjelpelig med å foreslå gode utdanningsopplegg for våre ansatte. I den nye ordningen vil selskapet betale de kostnadene de ansatte har ved å ta videreutdanning. Vi håper at dette vil gjøre det mer attraktivt å melde seg på forskjellige kurs. Våre medarbeidere vil få muligheten til å lære mye nytt uten at det skal koste dem en eneste krone. Alarm og Sikkerhet dekker nemlig også utgifter til kost og overnatting.

For å få støtte til ulike utdanningsløp så må man søke om midler fra bedriften. Alle ansatte har mulighet til å legge inn en søknad om kurs og utdanning de ønsker seg. Ledelsen vil så vurdere om opplegget er relevant for den jobben de skal gjøre i bedriften. Om søknaden faller innenfor denne definisjonen så vil støtten bli innvilget. Da kan den enkelte medarbeider selv melde seg opp til det som er avtalt. Etter at opplegget er gjennomført så vil den ansatte bli innkalt til en oppfølgingssamtale med sin leder. Dette er utgangspunktet for en grundigere evaluering som blir gjort av andre medarbeidere. Formålet er å finne ut hvilken typer opplegg som er mest lønnsomme for ansatte i Alarm og Sikkerhet.

Ledelsen ser svært lyst på den nye ordningen med tilskudd til etterutdanning. Forhåpentligvis vil alle ansatte benytte seg av muligheten til å søke. Det er alltid gledelig når medarbeidere selv tar initiativ til å skaffe seg mer kunnskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *